Dit is een schets van een kindercardioloog van het UMCG welke is gebruikt om schematisch weer te geven hoe het hartje van Max werkt. Dit is een schema van voor de operatie op donderdag 16 december 2010.