De afwijkingen van het hart van Max zijn een combinatie van een aantal afwijkingen:

Atriumseptumdefect (ASD) Normaal hart Ventrikelseptumdefect (VSD)
Een atriumseptumdefect (ASD) is een gaatje in het tussenschot van de boezems van het hart. Deze hartafwijking is aangeboren.  

Een ventrikelseptumdefect (VSD) is een gaatje in het tussenschot van de kamers van het hart. Dit is een aangeboren hartafwijking.

 

 

   
Transpositie van de grote vaten Totaal abnormale pulmonaalveneuze uitmonding (TAPVU) AVSD of atrioventriculair septum defect
Een transpositie van de grote vaten is een bouwfout van het hart. De 2 slagaders die uit het hart komen zijn omgewisseld.

Bij totaal abnormale pulmonaalveneuze uitmonding monden de longvenen, via een verbindingvat (“collector vene”), uit in de rechter- in plaats van in de linkervoorkamer. Meestal bestaat er ook een opening tussen beide voorkamers waardoor het zuurstofarme en het zuurstofrijke bloed zich met elkaar kunnen vermengen.

Bij het AVSD bestaat er een grote opening in het midden van het hart. Deze opening kan zich bevinden tussen kamers en boezems (klassieke AVSD), enkel tussen de kamers (AVSD type VSD), of enkel tussen de boezems (ASD type 1). Er is ook steeds een afwijking aan de kleppen tussen de boezems en kamers (vooral de mitralisklep).