Print

Op 9 februari is er op Max obductie uitgevoerd. Het was tijdens de behandeling van Max een raadsel wat de oorzaak was van het vaatlek uit de lymfelongvaten. Aan het afgenomen lymfelongweefsel kon men onomstotelijk zien dat het poreuze karakter hiervan bij Max aangeboren was en niet is ontstaan door de trombus in de hals. Dit lymfelongweefsel ontstaat op hetzelfde moment als het hart in de 4de week van de zwangerschap. Het was in aanleg al dun en poreus, zou op zeker moment diffuus worden, gaan lekken en dan niet meer dicht gaan. Het was niet te voorspellen wanneer dit zou gebeuren maar dat het zou gebeuren staat vast. Wel zou de trombus in de halsader de trigger kunnen zijn geweest voor het barsten van de lymfevaatjes.

Ook heeft men geconstateerd dat de hersenbeschadiging inderdaad is ontstaan door de trombus in de hals waardoor de bloeddruk in de hersentjes te hoog is geworden en (zeer waarschijnlijk) niet door de infectie van rond de jaarwisseling. Uit de laatste kweken van het drainvocht is nog gebleken dat er een zeer ernstige longinfectie aan het opsteken was.