Max heeft een rustige en stabiele nacht en dag gehad. Een deel van de medicatie is gestopt, met name de bloeddrukversterkers. Hij krijgt nog een klein beetje slaapmiddel en kalmeringsmiddel omdat hij aan de beademing ligt. Ook is in de loop van de dag de medicatie om bloedstolsels op te lossen (moeten) stoppen. Dit mag maar voor een beperkte periode gegeven worden. Het is nog onduidelijk of het resultaat voldoende zal zijn. Hij houdt iets minder vocht vast in zijn hoofd. Hij kan zijn ogen zelf weer openen.

Hij heeft dat vandaag veelvuldig gedaan, heel versuft kijkt hij je dan aan en kijkt hij wat rond. Bewegen met zijn hoofd kan hij nog niet, ook vanwege de beademing.

De hoeveelheid drainvocht is nog ongewijzigd hoog, het plassen is wel iets verbeterd maar nog steeds te weinig. De status van de bloedprop is onduidelijk, een echo geeft nog geen duidelijkheid. Het is nog afwachten en de bocht is nog zeker niet genomen.

Max is nog zeer ziek, zijn toestand is nog zeer zorgelijk en we hopen dat hij er niks bijkrijgt.

Iedereen gunt hem het herstel waar hij zo hard voor vecht.